Vriend

Vriend

Word Vriend van het Ciconia Consort

Vrienden zijn belangrijk voor ons orkest. Het motiveert onze orkestleden zeer om zich gesteund te weten door een vaste kern van supporters, die niet alleen graag naar de concerten komen, maar ook nog een extra financiële bijdrage leveren. Met uw bijdrage kan het orkest o.a. bijzonder repertoire blijven uitvoeren, waaraan vaak hoge kosten verbonden zijn. Eveneens zal uw steun worden ingezet om onze concerten voor een breed publiek bereikbaar te maken.
Als vriend wilt u het ensemble niet alleen financieel ondersteunen, u wilt ook graag persoonlijk betrokken zijn bij het wel en wee van het orkest. Wij waarderen uw steun en betrokkenheid en geven hier graag iets voor terug.

U kunt een keuze maken uit drie categorieën Vriendschap:

Word Vriend

voor €25 per jaar of €40 per jaar voor twee personen wonende op hetzelfde adres.

Uw voordelen:
– U wordt als eerste op de hoogte gehouden van de concertagenda met programmatoelichting.
– U ontvangt regelmatig een nieuwsbrief met daarin het wel en wee van ons orkest.
– U ontvangt ieder jaar een uitnodiging voor de presentatie van onze nieuwe seizoensbrochure door onze artistiek leider. Deze presentatie zal muzikaal worden omlijst door enkele leden van ons orkest.

Word Goede vriend

voor €60 per jaar of €80 per jaar voor twee personen wonende op hetzelfde adres.
Naast de voordelen die een Vriend geniet, zult u als Goede vriend eenmaal per jaar worden uitgenodigd om een besloten repetitie van het orkest bij te wonen.

Word Boezemvriend

voor €100 per jaar of €125 per jaar voor twee personen wonende op hetzelfde adres.
Naast de voordelen die een Goede vriend geniet mag u als Boezemvriend eenmaal per jaar twee gasten gratis meenemen naar een van onze concerten.

Wilt u Vriend worden of wilt u meer informatie? U kunt een email sturen naar vriend@ciconiaconsort.nl
U kunt zich ook aanmelden door onderstaande PDF te downloaden, in te vullen en op te sturen.
formulier word vriend
orkestfoto 2015 website