Sponsor

Sponsor

Sponsor van Ciconia Consort

Enorme speelvreugde, intensief & energiek musiceren , authentiek en met volle overgave! Een nieuwe generatie jonge toonaangevende musici staat garant voor topkwaliteit van musiceren en energieke wijze van presenteren.

Als sponsor geeft u iets belangrijks terug aan de samenleving. U levert structureel een bijdrage aan de leefbaarheid van die samenleving. In de vorm van ondersteuning van dit nieuwe culturele initiatief, biedt U mogelijkheden aan een jonge generatie toptalent om zich te kunnen ontplooien en het Nederlandse muziekleven glans te geven.

Door uw financiele steun aan Ciconia Consort geeft u uiting aan uw maatschappelijke betrokkenheid. U kunt kiezen uit verschillende tegenprestaties om uw verbondenheid met Ciconia Consort uit te dragen.


Concertsponsor

Via concertsponsering maakt u als bedrijf direct zichtbaar wat door Uw bijdrage mogelijk is gemaakt. Dat gebeurt door vermelding van het bedrijfslogo op affiches en programmatoelichtingen en uiteraard met een link naar uw bedrijf op de website van het Ciconia Consort.

Een concertsponsoring biedt u bij uitstek mogelijkheden voor relatiemanagement. Uit het bestaande aanbod van concertprogramma’s kan desgewenst een programma gekozen worden dat aansluit bij de bedrijfsdoelstelling en de identiteit van u als sponsor.

Voordelen

-Vermelding van uw bedrijfslogo op alle communicatie-uitingen rondom het concert;
-Voor de (gasten van de) sponsor worden kaarten gereserveerd.
-Voor de (relaties van de) sponsor kan een speciale VIP-ontvangst georganiseerd worden.

Wilt u concertsponsor worden van het Ciconia Consort of wilt u meer informatie? U kunt een email sturen naar zakelijkleider@ciconiaconsort.nl


Ciconia orkestsponsor

Met uw bijdrage maakt u niet alleen het uitvoeren van een enkel concertprogramma mogelijk maar ondersteunt u het in stand houden van het unieke Ciconia Consort en zijn visie op cultuur en maatschappij. U maakt het mede mogelijk onze speciale programmering uit te voeren en klassieke muziek aan een breed publiek te kunnen presenteren. Sponsoring is maatwerk. Daarom gaan we graag met u in overleg over de door u gewenste tegenprestatie. U kunt daarbij denken aan:

-Vermelding van uw bedrijfslogo op alle communicatie-uitingen rondom de concerten en op de  website;
– vrijkaarten voor (gasten van de) sponsor voor concerten met speciale VIP ontvangst.
– ensembles die optreden bij speciale gelegenheden van uw bedrijf
– CD’s van het orkest, voor uw medewerkers en relaties
– Besloten concerten verzorgen op locatie waar u uw zakenrelaties kunt ontvangen.
– Het Ciconia Consort denkt actief mee aan het breed uitdragen van uw bedrijfsnaam.

Wilt u orkestsponsor worden van het Ciconia Consort of wilt u meer informatie? U kunt een email sturen naar zakelijkleider@ciconiaconsort.nl

Besloten bedrijfsconcerten
Concerten als instrument voor relatiemanagement

Het Ciconia Consort kan besloten concerten geven voor bedrijven die exclusieve relatieontvangsten organiseren. Voor iedere gelegenheid wordt een passend aanbod gedaan.
Programma’s op maat: Wij maken voor u een concert toegesneden op uw bedrijf. Ook kunt u een thema aan ons voorleggen, waarop wij een voorstel voor u maken.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor een besloten bedrijfsconcert door het Ciconia Consort? U kunt een email sturen naar zakelijkleider@ciconiaconsort.nl