ANBI

ANBI

Fiscale voordelen van een ANBI

De Stichting Ciconia Consort is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Zo hoeft een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Fiscale voordelen voor particuliere donateurs
Op 1 januari 2012 is de geefwet ingevoerd.
Hiermee geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. De gift is aftrekbaar van uw inkomen, er geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen (minimaal € 60). Maximaal is 10% van uw verzamelinkomen aftrekbaar. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. U dient dan wel minimaal 5 jaar achter elkaar een (ongeveer) even hoog bedrag over te maken. Uw periodieke gift dient te worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Vanaf 2014 is een notariële akte van schenking niet meer noodzakelijk.

Voorbeeld
Uw verzamelinkomen bedraagt € 60.000. De drempel bedraagt € 600 (1%). U geeft eenmalig € 1.000. Aftrekbaar is dan € 1.250 (€ 1.000 verhoogd met 25%). De drempel bedraagt € 600, derhalve is € 650 aftrekbaar. Dit levert een belastingvoordeel op van 42% van € 650, € 273. Netto kost de gift u derhalve € 727.
Of: U geeft periodiek in totaal 5 maal € 1.000. De aftrek wordt in uw aangifte verhoogd tot € 1.250. Dit gehele bedrag is zonder drempel of plafond aftrekbaar in uw aangifte. Netto kost de gift u jaarlijks €475, bij een inkomen belast tegen 42%.

Belastingvoordelen voor bedrijven
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

jaarrekening en jaarverslag 2023
jaarrekening en jaarverslag 2022

Meer informatie over beleid en verantwoording van het Ciconia Consort ten aanzien van de ANBI status.
Samenvatting beleidsplan 2021-2024
Formulier-publicatieplicht-anbi-algemeen-ib-2020
RSIN nummer: 851490554
Beloningsbeleid

privacy verklaring