Sponsors en subsidiënten

Sponsors en subsidiënten

Het Ciconia Consort ontvangt meerjarige subsidies van het Fonds Podiumkunsten en de gemeente Den Haag.
Daarnaast ontvangt het orkest essentiële bijdragen van verschillende fondsen om de vele ambities te realiseren voor bijzondere projecten.

partners:

                 

Wij danken de vele private fondsen voor ondersteuning van onze projecten:

            

         

           

   

           

Particuliere donateurs en
Vrienden van Ciconia Consort

©Elisabeth Beelaerts