Privacy verklaring

Privacy verklaring

Het Ciconia Consort neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens uiterst zorgvuldig en handelt daarbij in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.

Met welk doel verwerkt het Ciconia Consort mijn persoonsgegevens?
Het Ciconia Consort gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– het versturen van nieuwsbrieven, brochures en concertaankondigingen;
– om u gericht te kunnen informeren over nieuws over het Ciconia Consort

Welke persoonsgegevens verwerkt het Ciconia Consort van mij?
De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van bovenstaande doeleinden. Hierbij kunt u denken aan naam, adres, woonplaats, email enzovoorts. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie onder).

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?
Ja, conform de eisen in de Algemene verordening gegevensbescherming draagt het Ciconia Consort zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging, zodat uw gegevens beschermd zijn tegen onrechtmatige verwerking. Gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Waar kan ik terecht als ik inzage wil in mijn gegevens, me wil afmelden voor de nieuwsbrief of andere vragen heb over deze Privacy Verklaring?
U heeft het recht het Ciconia Consort te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Neem daarvoor contact met ons op via info@ciconiaconsort.nl, ook als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, brochures of concertaankondigingen. Daarnaast kunt u zich in iedere email van het Ciconia Consort via een link onderaan het bericht afmelden voor het ontvangen van nieuwsberichten.

De website van het Ciconia Consort gebruikt de volgende cookies:

  • ‘wp-wpml_current_language’ voor het onthouden van de taalkeuze Nederlands/Engels
  • ‘_ga’ voor het bijhouden van gebruikersstatistieken. Hierdoor kan de website beter worden afgestemd op zijn bezoekers. Uw IP adres is niet zichtbaar voor deze metingen.

Ciconia Consort gebruikt alleen functionele en analyserende cookies waarvoor geen expliciete toestemming hoeft te worden gevraagd.