Olfje van der Klein

Olfje van der Klein

Olfje van der Klein begon met vioolspelen toen ze vijf jaar oud was op de muziekschool in Leiden. Op 13-jarige leeftijd werd zij toegelaten tot de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Kerstin Hoelen en voor groepslessen bij Koosje van Haeringen. Olfje vervolgde haar hoofdvak studie bij Theodora Geraets, waar ze juni 2016 haar Bachelor-diploma behaalde. Momenteel volgt zij nog haar Master opleiding viool bij Philippe Graffin aan Koninklijk Conservatorium in Brussel. Daarnaast is zij ook begonnen met de Master opleiding altviool bij Tony Nys aan hetzelfde instituut.
Ze heeft de afgelopen jaren aan verschillende cursussen in het buitenland deelgenomen onder meer in Brazilië (Festival d’Inverno), Zwitserland (Astona International Summer Academy), Zweden (Aurora Festival), Israël (Hubermann Project) en Oostenrijk (European Chamber Music Acadamy).
Op het Prinses Christina Concours 2012 won zij als duo met Emma Rhebergen een 1ste prijs.
Olfje speelde in het Nationaal Jeugd Orkest en het Atheneum Kamer Orkest van de Jong Talent afdeling van het conservatorium te Den Haag, waarmee zij tevens als soliste heeft opgetreden. Ook was zij als solist te horen in de theaterproductie Sjéhérazade (Rimsky Korsakov) met het symfonisch blaasorkest Nieuw Geluid. Als academist remplaceert Olfje in het Belgisch Nationaal Orkest voor zowel viool als altviool.
In april 2019 gaat zij op tournee als altviolist met het ‘European Union Youth Orchestra’ (EUYO).
Olfje speelt op een viool die zij in bruikleen heeft gekregen van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.