Nalaten

Nalaten

Ciconia Consort in uw testament

Opname van het Ciconia Consort in uw testament is een prachtige manier om uw mooie en persoonlijke ervaringen met het orkest door te geven aan volgende generaties.
Met uw steun kunnen wij mensen in en buiten de concertzaal blijven inspireren en geeft u toekomstige generaties de kans om de magie van klassieke muziek levend te houden. Een legaat of erfstelling, in welke omvang dan ook, is altijd welkom. En natuurlijk helpt u hiermee de toekomst van het orkest zeker te stellen.
Misschien overweegt u om ons orkest op te nemen in uw testament. Dit kan op verschillende manieren en door onze ANBI-status is uw schenking vrij van erfbelasting.

Bijvoorbeeld door:
Een erfstelling: u benoemt het orkest tot (mede)erfgenaam waarmee uw gehele of gedeeltelijke nalatenschap ten goede komt aan het orkest;

Een legaat: u kent een specifiek bedrag, of (on)roerend) goed uit uw nalatenschap toe aan het orkest;

Wij bespreken graag met u welke vorm van schenken het beste bij u past. U kunt voor meer informatie contact opnemen met Ellen Vergunst, zakelijkleider (at) ciconiaconsort.nl

Schenkingen kunnen worden overgemaakt op Rabobankrekening NL46 RABO 0312 2201 11 ten name van Stichting Ciconia Consort.