Ciconia Consort wint beroepszaak tegen gemeente Den Haag

Ciconia Consort wint beroepszaak tegen gemeente Den Haag

Op 23 maart jongstleden deed de rechtbank ‘s-Gravenhage uitspraak in de beroepszaak van Ciconia Consort tegen de gemeente Den Haag in de afwijzing van de subsidieaanvraag Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024.
De rechtbank heeft dit beroep gegrond verklaard en vernietigt het bestreden besluit. Binnen drie maanden moet de gemeente een nieuw besluit nemen.

Ciconia is blij met deze erkenning, al sinds april 2020 probeert het feitelijke onjuistheden in het uitgebrachte advies aan te tonen. Nadat in januari 2021 de Adviescommissie bezwaarschriften (Acb) de bezwaren van Ciconia Consort gegrond had verklaard, legde het College van B en W dit advies naast zich neer, waarna Ciconia tegen dit contrairbesluit beroep aantekende.
De rechtbank is nu van oordeel dat onvoldoende inzichtelijk is hoe de adviescommissie tot haar conclusie is gekomen en dat het advies vooral niet of slecht onderbouwde conclusies en meningen bevat.  

Ondertussen kende de gemeenteraad in november 2020 bij Amendement alsnog een structureel subsidiebedrag toe van €30.000 per jaar en heeft het Ciconia Consort daarnaast veel ondersteuning voor zijn projecten van de gemeente Den Haag mogen ontvangen. Ciconia is blij met deze onmisbare incidentele bijdragen en hoopt nu met de gemeente samen tot een structurele oplossing te kunnen komen.